Ape mus

„Dziūkų dzyvai“ inkurci teikcie labai labai geras paslaugas mėgstančiam plaukcie upėm. Mes visu širdziu cikim, kad visi poilsiautojai pamacis, kap mes stengiamės, kokias zobavas siūlom.

Šituoj pasiutusiai graito darbo laiku visiem svarbu gerai pasilsėcie. Mes siūlom pacių geriausių inrangų, prašmatnias linksmybes.

Plaukc baidarėm visiem noris patogiai. Užtai siūlome plaukc baidari su minkštu sėdzyni, irklais ir pan.

Visųlaik plaukc baidari daugeliu poilsiautojų nėr tep smagu, užtai mes siūlom išmėgycie ir kitas jumiem siūlomas pramones: lipcie in medzį, klaidziocie po miškų, straigyc peilį ar šaudzyc iš lanko. Šitus pramanus mes galim suteikc bet kurion vieton. Jūs galit pusį dzienos ircis, o kitų pusį – apturėc daug dziaugsmo karscydamiesi po kalnelius, medzius, namų sienas.

Taupanc važinėjimo laikų ir pinigus mūs baidarių punktas insikūris Senoj Varėnoj, prie Merkio ir Varėnės upių. Ne tep toli teka Šalcia, Ūla. Jei norit smulkiau aptarc savo kelionį, kvieciam užeic pas mus Vilniuj tokiu adresu (žiūrėc kontaktus).

Norime, kad viskų išmėginį vienųkart, pas mus užsuktūt dažniau.

Dėkavojam, kad norite apie mus sužinoc daugiau ir sakom: „Graiciau važiuokit Dzūkijon!”

Ba cik cia jūs išgirscie:

Dzyvų dzyvai,
Tai man dzyvai –
Saulalė miglalėm
Nusprausus tekėjo

„Dziūkų dzyvų“ bendrija

 
Kontaktai

 

Tel.: 8 612 60210, 8 652 19190Visos teisės saugomos. © UAB "Info S"